Κοτσίρης, Λάμπρος Ε.

Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία : κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2121/1993 / Κοτσίρης, Λάμπρος Ε. , Σταματούδη, Ειρήνη Α. (επιμ.) - Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009.

Αρθρογραφία, βιβλιογραφία, νομολογία.

Το παρόν έργο έχει ως στόχο να παράσχει μία κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 2121/1993 κωδικοποιώντας ως ένα βαθμό την υπάρχουσα ελληνική θεωρία και νομολογία κυρίως την κατά το έτος 1993, έναρξη ισχύος του, και μετά. Στις περιπτώσεις ωστόσο εκείνες που υπάρχει κενό χρησιμοποιείται και νομολογία πριν το 1993 καθώς και αλλοδαπή θεωρία και νομολογία. Στόχος και σκοπός του εν λόγω έργου είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια όχι μόνο νομικών αλλά και κάθε ενδιαφερομένου σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να τους προσφέρει κατά τρόπο συστηματικό, στο μέτρο του δυνατού, εμπεριστατωμένες απόψεις και θέσεις, προβληματισμούς και λύσεις από την πράξη και τη θεωρία, για ζητήματα που ρυθμίζονται ή προκύπτουν από το νόμο. Στην ενημέρωση περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις έως και τα τέλη Ιανουαρίου 2012.

9789604453788


Πνευματική ιδιοκτησία

347.78
Koha by