Βαθρακοκοίλης, Βασίλης Αντ.

ΕΡΝΟΜΑΚ : ερμηνεία, νομολογία αστικού κώδικα (κατ' άρθρο) / Τόμος Ε', Οικογενειακό δίκαιο. Άρθρα 1346-1694. Βασίλη Αντ. Βαθρακοκοίλη. - Αθήνα : [χ.ό.], 2004.

347.042
Koha by