Γκιτσάκης, Ιωάννης Α.

Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και δημοσίου έργου : εννοιολογικά στοιχεία, κανονιστικό πλαίσιο και περιπτώσεις πρακτικής εφαρμογής : κατά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο / Ιωάννης Α. Γκιτσάκης. - Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006. - xxxix, 1296 σ. ; 24 εκ. - Μελέτες διοικητικού δικαίου ; 10 . - Μελέτες διοικητικού δικαίου ; 10. .

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.

9604451308

342.252
Koha by